[1]
Yuliana, A., Rohmat, R. and Rosmaladewi, O. 2023. Bantuan Pendidikan Menengah Universal untuk Meningkatkan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Eduprof : Islamic Education Journal. 5, 1 (Mar. 2023), 201-212. DOI:https://doi.org/10.47453/eduprof.v4i2.198.