(1)
Yuliana, A.; Rohmat, R.; Rosmaladewi, O. Bantuan Pendidikan Menengah Universal Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan. Eduprof 2023, 5, 201-212.