Sutisna, D., Suhartini, A., & Ahmad, N. (2023). Penguatan Tujuan Pendidikan Islam Berlandaskan Kepada Tujuan Hidup Manusia. Eduprof : Islamic Education Journal, 5(1), 175 -. https://doi.org/10.47453/eduprof.v4i2.179