Ismelani, N., Mahmudah, R., & Rosmaladewi, O. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka dalam Mewujudkan Profil Pelajar Pancasila Melalui Program Tatanen di Bale Atikan Kabupaten Purwakarta. Eduprof : Islamic Education Journal, 5(1), 15-26. https://doi.org/10.47453/eduprof.v4i2.196