Yuliana, A., Rohmat, R., & Rosmaladewi, O. (2023). Bantuan Pendidikan Menengah Universal untuk Meningkatkan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Eduprof : Islamic Education Journal, 5(1), 201-212. https://doi.org/10.47453/eduprof.v4i2.198