Abdullah, F., Adib, H., & Misbah, M. (2021). Pengembangan Kurikulum PAI Berbasis Integratif Inklusif. Eduprof : Islamic Education Journal, 3(2), 165-182. https://doi.org/10.47453/eduprof.v3i2.91