SUTISNA, D.; SUHARTINI, A.; AHMAD, N. Penguatan Tujuan Pendidikan Islam Berlandaskan Kepada Tujuan Hidup Manusia. Eduprof : Islamic Education Journal, v. 5, n. 1, p. 175 -, 28 mar. 2023.