PAHRIZAL, P.; AHMAD, N.; SUHARTINI, A. Konsep Memilih Teman Perspektif Syaikh Ibnu Athā’illāh al-Sakandarī dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Islam. Eduprof : Islamic Education Journal, v. 5, n. 1, p. 1-14, 31 mar. 2023.