ANSHARI, P.; JULIANSYAH, R.; ROSMALADEWI, O. Pelaksanaan Supervisi Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru di SMK Marhas Margahayu. Eduprof : Islamic Education Journal, v. 5, n. 1, p. 190 -, 31 mar. 2023.