YULIANA, A.; ROHMAT, R.; ROSMALADEWI, O. Bantuan Pendidikan Menengah Universal untuk Meningkatkan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Eduprof : Islamic Education Journal, v. 5, n. 1, p. 201-212, 31 mar. 2023.