Ismelani, Nana, Rivatul Mahmudah, and Okke Rosmaladewi. 2023. “Implementasi Kurikulum Merdeka Dalam Mewujudkan Profil Pelajar Pancasila Melalui Program Tatanen Di Bale Atikan Kabupaten Purwakarta”. Eduprof : Islamic Education Journal 5 (1), 15-26. https://doi.org/10.47453/eduprof.v4i2.196.