Yuliana, Asep, Rohmat Rohmat, and Okke Rosmaladewi. 2023. “Bantuan Pendidikan Menengah Universal Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan”. Eduprof : Islamic Education Journal 5 (1), 201-12. https://doi.org/10.47453/eduprof.v4i2.198.