Abdullah, Faiz, Hamdan Adib, and M Misbah. 2021. “Pengembangan Kurikulum PAI Berbasis Integratif Inklusif”. Eduprof : Islamic Education Journal 3 (2), 165-82. https://doi.org/10.47453/eduprof.v3i2.91.