Yuliana, A., Rohmat, R. and Rosmaladewi, O. (2023) “Bantuan Pendidikan Menengah Universal untuk Meningkatkan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan”, Eduprof : Islamic Education Journal, 5(1), pp. 201-212. doi: 10.47453/eduprof.v4i2.198.