[1]
A. Yuliana, R. Rohmat, and O. Rosmaladewi, “Bantuan Pendidikan Menengah Universal untuk Meningkatkan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan”, Eduprof, vol. 5, no. 1, pp. 201-212, Mar. 2023.