Pahrizal, P., N. Ahmad, and A. Suhartini. “Konsep Memilih Teman Perspektif Syaikh Ibnu Athā’illāh Al-Sakandarī Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Islam”. Eduprof : Islamic Education Journal, Vol. 5, no. 1, Mar. 2023, pp. 1-14, doi:10.47453/eduprof.v4i2.180.