Anshari, P., R. Juliansyah, and O. Rosmaladewi. “Pelaksanaan Supervisi Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru Di SMK Marhas Margahayu”. Eduprof : Islamic Education Journal, Vol. 5, no. 1, Mar. 2023, pp. 190 -, doi:10.47453/eduprof.v4i2.197.