Yuliana, A., R. Rohmat, and O. Rosmaladewi. “Bantuan Pendidikan Menengah Universal Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan”. Eduprof : Islamic Education Journal, Vol. 5, no. 1, Mar. 2023, pp. 201-12, doi:10.47453/eduprof.v4i2.198.