Ismelani, Nana, Rivatul Mahmudah, and Okke Rosmaladewi. “Implementasi Kurikulum Merdeka Dalam Mewujudkan Profil Pelajar Pancasila Melalui Program Tatanen Di Bale Atikan Kabupaten Purwakarta”. Eduprof : Islamic Education Journal 5, no. 1 (March 31, 2023): 15-26. Accessed November 29, 2023. https://iaibbc.e-journal.id/xx/article/view/196.