Yuliana, Asep, Rohmat Rohmat, and Okke Rosmaladewi. “Bantuan Pendidikan Menengah Universal Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan”. Eduprof : Islamic Education Journal 5, no. 1 (March 31, 2023): 201-212. Accessed November 29, 2023. https://iaibbc.e-journal.id/xx/article/view/198.