Abdullah, Faiz, Hamdan Adib, and M Misbah. “Pengembangan Kurikulum PAI Berbasis Integratif Inklusif”. Eduprof : Islamic Education Journal 3, no. 2 (September 30, 2021): 165-182. Accessed June 26, 2022. https://iaibbc.e-journal.id/xx/article/view/91.