1.
Yuliana A, Rohmat R, Rosmaladewi O. Bantuan Pendidikan Menengah Universal untuk Meningkatkan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Eduprof [Internet]. 31Mar.2023 [cited 29Nov.2023];5(1):201-12. Available from: https://iaibbc.e-journal.id/xx/article/view/198